POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Eventim Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 25, 00–508 Warszawa (dalej „Eventim”) szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba o ochronę ich danych, w szczególności danych osobowych. W tym celu stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.
 2. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o użytkownikach.

  Eventim zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług (np. newslettery, powiadomienia, itp.) lub organizowania konkursów na stronach internetowych Eventim.
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych użytkowników, jak również upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisu prawa, niezbędne w celu realizacji umowy oraz rozliczenia usług świadczonych Eventim oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Eventim, w tym w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Eventim.
  Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach może być ono warunkiem realizacji usług przez Eventim. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Eventim przysługuje prawo dostępu do treści ich danych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia. Dane kontaktowe służą również Eventim do przesyłania informacji na temat Eventim oraz usługach świadczonych przez Eventim. W każdym czasie można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Dla celów prawidłowej realizacji usług przez Eventim może zachodzić konieczność przekazania danych osobowych osobom trzecim.
  Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Eventim jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na zakupionym przez niego bilecie mogą zostać podane jego dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nr PESEL i inne - jeśli będzie wymagało to bezpieczeństwo imprezy, na którą zakupił bilet i/lub takie są wymagania organizatora imprezy.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Eventim, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych użytkowników podmiotowym trzecim w celu realizacji zamówienia (w zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji umowy zawartej użytkownikiem), w szczególności swoim spółkom powiązanym (spółkom dominującym i spółkom zależnym). Użytkownik w dowolnym czasie może weryfikować i modyfikować dane przechowywane na swoim koncie użytkownika w serwisie internetowym Eventim, w szczególności zwrócić się do Eventim o usunięcie tego konta, wraz z całą jego zawartością.
  Eventim zabezpiecza przekazane dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom trzecim, w tym ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów powszechnie, obowiązującego prawa.
 3. Pliki cookies.

  Eventim korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Eventim. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Rodzaje plików cookies, z których Eventim może korzystać dzielą się na cookies:
  • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
  • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych ustawień i personalizację interfejsu;
  • reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.


  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Eventim do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Eventim.

  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies w ramach swojego urządzenia końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z usług Eventim świadczonych drogą elektroniczną może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

  Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii wykorzystywanych przez Eventim, w ramach usług świadczonych użytkownikom, można znaleźć klikając w baner oznaczony słowem „Cookies”, wyświetlany w lewym dolnym roku ekranu podczas odwiedzania stron internetowych Eventim.
 4. Aby uczynić korzystanie z naszego sklepu tak wygodnym jak to możliwe, w pewnych obszarach wykorzystywane są tzw. ciasteczek, plików cookie. Pliki cookie to małe tekstowe pliki które są zapisywane na twardym dysku użytkownika. Pliki te wykorzystywane są w tzw. Koszyku jak i w opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z koszyka w celu ciągłego ulepszania oferty dla klientów. Eventim.pl nie wykorzystuje technologii łączących pliki cookie z kontem użytkownika. W sensie stricte możliwe jest korzystanie ze sklepu bez akceptowania plików cookie, jednak może to spowodować ograniczenie funkcjonalności sklepu. Przeglądarki internetowe posiadają funkcje akceptacji lub braku plików cookie, ogólnie lub w określonych przypadkach.
 5. Pozostałe informacje

  Na stronach internetowych Eventim mogą znajdować się odnośniki do serwisów internetowych innych usługodawców. Eventim nie ma wpływu na zawartość tych serwisów i dlatego zaleca użytkownikom zapoznanie się z zasadami polityki prywatności ich administratorów. Eventim zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści powiązanych (pochodzących od innych usługodawców).
  Serwis internetowy Eventim obsługuje wtyczki serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, (dalej „Facebook”). Podczas korzystania ze stron internetowych z wtyczką Facebook (lub przyciskiem „Lubię to”) przeglądarka łączy się z serwerami Facebook i pobiera informacje niezbędne do funkcjonowania wtyczki. Facebook otrzymuje informacje o adresie stron internetowych Eventim, daty i godziny korzystania oraz adresie IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook będzie w stanie powiązać wizytę na stronie z kontem użytkownika w serwisie Facebook. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” na stronie internetowej Eventim, informacja ta także zostanie powiązana kontem użytkownika w serwisie Facebook. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie przekazywania tych informacji powinien wylogować się z serwisu Facebook przed wizytą na stronie internetowej Eventim. Jeśli użytkownik nie posiada konta w serwisie Facebook nadal istnieje możliwość, że serwis ten pobierze i zachowa informacje o jego adresie IP. Eventim nie ma wpływu na funkcjonowanie wtyczek i gromadzenie informacji przez administratora serwisu Facebook. Cel i zakres informacji zbieranych przez Facebook oraz dalsze przetwarzanie danych oraz prawa użytkownika i opcje ustawień mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa prywatnych danych użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Facebook.com (http://www.facebook.com/policy.php).
 6. Wszelka korespondencja Użytkownika z Eventim winna odbywać się drogą elektroniczną.

Z dnia: 10.08.2017

Callcenter
+48 22 591 83 83

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00


Punkt Eventim ZASP
Al. Jerozolimskie 25 Warszawa

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 19:00