Formularze Eventim.pl

Poniżej znajdują się formularze Eventim.pl do pobrania.

Prośba o wystawienie duplikatu biletu

Wersja w języku polskim

Wersja w języku angielskim

Formularz zwrotu/reklamacji biletów

Wersja w języku polskim

Wersja w języku angielskim

Oświadczenie dot. zwrotu/reklamacji biletów bez paragonu

Wersja w języku polskim

Wersja w języku angielskim

Upoważnienie do odbioru zamówienia

Wersja w języku polskim

Wersja w języku angielskim

Cookie Settings